Kondens i dit hus ender som mug og skimmel

De fugtskader der ofte ses i en tagkonstruktion, opstår fordi der i vinterperioder kan dannes kondens på indersiden af tagkonstruktionen. Denne kondens dannes fordi varm og fugtig luft trænger ud i de yderste dele af tagkonstruktionen.
Netop derfor er ventilation mellem isolering og undertag utrolig vigtig, og det hjælper til at undgå disse fugtskader, som kan udvikle sig til svampedannelser.

Du bør tjekke følgende:

  • undertag for revner eller huller
  • isolering i tagrum
  • dampspærrens tæthed
  • for skadedyr – borebiller, hvepse, gnavere
  • for svamp og råd
  • sørg for ventilation mellem undertag og isolering

Du er velkommen til at kontakte os så vi kan hjælpe dig, hvis du føler dig mere tryg ved at en professionel fagmand udfører arbejdet.